Skip to main content

Philippine Rural Electric Cooperatives Association

#PHILRECAalaman 💡
Ang straight red line ay nagpapahiwatig ng DSM o ang bayad na natatanging napupunta sa mga Electric Cooperative. Makikita po natin na hindi po ito tumaas simula ng 2010💡
#PowerOn #ParaSaOneECMCOMovement

Official Website of Isabela II Electric Cooperative
error: Content is protected !!