Skip to main content

Paano ba umaabot ang kuryente sa ating mga bahay?

#PHILRECAalaman 💡
Paano ba umaabot ang kuryente sa ating mga bahay? Intindihin nating isa-isa ang bawat proseso. Ang kuryente ay isa ring maituturing na produktong pinagpapasa-pasahan hanggang sa makarating sa mga tahanan.💡
#PowerOn #ParaSaOneECMCOMovement

Official Website of Isabela II Electric Cooperative
error: Content is protected !!