Skip to main content

Maligayan Buwan ng Kooperatiba

Maligayan Buwan ng Kooperatiba sa lahat ng mga Electric Cooperatives sa bansa!💡
Kasabay ng temang “Koopinas: Nagkakaisang Lakas para sa Makabuluhan at Sama-samang Pag-unlad!” nawa’y parati nating isaisip, isabuhay, at isapuso ang espiritu ng pagtutulungan, at pagkakaisa para sa ating iisang layunin na mapailawan at mabigyan ng higit pa sa sapat na serbisyo ang ating mga miyembro-konsumante-kunsomidores💡
Gaya nga ng lagi naming sinasabi sa PHILRECA, United We Stand, We Stand United!, Kayang-kaya basta’t sama-sama!💡
#PowerOn #ParaSaOneECMCOMovement #2022NationalCooperativeMonth
Official Website of Isabela II Electric Cooperative
error: Content is protected !!