Skip to main content

Isang maalab na pagpupugay para sa ating mga Warriors of Light!

Sa kabila ng mga pinagdadaanan ng kanya-kanyang mga kooperatiba dahil sa pandemya, wala ni isang kooperatiba ang nagdalawang-isip upang magpadala ng kanilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ang Task Force Kapatid ang isa sa pinaka-mataas na antas ng paglilingkod ng isang Warrior of Light para sa ating pinagsisilbihang mga konsumidores.
Isang maalab na pagpupugay para sa ating mga Warriors of Light!

Jeffrey Tan-Endriga
Region IV-B Task Force Commander
#PowerOn #ParaSaOneECMCOMovement

Official Website of Isabela II Electric Cooperative
error: Content is protected !!