Skip to main content

Happy Teacher’s Day

Salamat sa hangad na mapagtagumpayan ang mga hangarin sa buhay, gabayan ang mga bawat mag-aaral na abutin ang kanilang pangarap, pangarap na magsilbing tanglaw sa pagkamit ng minimithing kaginhawaan sa buhay at ang kanilang pangunahing gawain sa pagsubaybay sa mga kabataan sa hakbang ng habambuhay na pagkatuto.

Sa lahat ng masisipag at pinagpipitagang mga guro sa buong mundo, Maligayang Araw ng mga Guro sa inyo!

Pagbati mula sa ISELCO II Board of Directors, GM Dave Siquian, Management and Staff.

Official Website of Isabela II Electric Cooperative
error: Content is protected !!