Skip to main content

Collection Point Schedule

Para sa mga Member Consumer Owners upang mas mailapit ang serbisyo ng ISELCO II sa inyo narito ang mga schedules ng ating mga collection point sa inyong lugar:

Official Website of Isabela II Electric Cooperative
error: Content is protected !!