Skip to main content

BABALA: Mapanganib sa buhay at sa komunidad ang pagkaingin o pagsisiga sa paligid ng linya, tore, o poste ng kuryente


BABALA: Mapanganib sa buhay at sa komunidad ang pagkaingin o pagsisiga sa paligid ng linya, tore, o poste ng kuryente.
HUWAG MAGSIGA SA ILALIM O MALAPIT SA LINYA O TORE NG KURYENTE.

Official Website of Isabela II Electric Cooperative
error: Content is protected !!